ELY-keskus tiedottaa: Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa 15.4.

Julkaisuajankohta 12.4.2018 16.21
Tiedote

Verkkokalastus on vuosittain kiellettyä saimaannorpan keskeisillä elinalueilla huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Rajoituksella suojellaan kuutteja ensimmäisten elinkuukausien aikana.

Saimaan verkkokalastusta ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu yhtenäisellä rajoitusalueella vuodesta 2016 alkaen. Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista noin viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista. 

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Kuuttien syntyvyys on ollut viime vuosina kasvussa, joten suojelutoimet, kuten pesäkinosten kolaaminen ja vedenkorkeuksien muutosten hillintä sekä kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittaminen tuottavat tulosta. 

Kalastusrajoitusten tarkemman sisällön ja kalastusrajoitusalueen laajuuden voi tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tai WWF:n verkkopalvelusta

Lisätietoa myös ELY-keskuksen tiedotteesta.

Ajankohtaista