Kalastonhoitomaksuvaroja jaettiin 835 686 euroa Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin

Julkaisuajankohta 4.5.2018 14.15
Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntiin palautettiin kalastonhoitomaksuista kertyneitä kalastuskorttivaroja takaisin yhteensä 835 686 euroa. Palautussumma kohosi edellisvuodesta 13 prosenttia, koska kalastonhoitomaksun hinta nousi.

ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut maksoi kalastuskorttivaroja kalaveden omistajille korvauksena viehekalastuksesta 358 716 euroa, kalastusaluetoiminnan tukemiseen 229 170 euroa sekä kalatalouden edistämishankkeisiin 247 800 euroa.

Hakemuksen perusteella jaettavista hankerahoista noin 60 % osoitettiin kalastusharrastuksen edistämiseen eri kalastusalan järjestöille. Kalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseen tähtääviin hankkeisiin myönnettiin 25 % ja loput 15 % jaettiin kalastuksen valvontaan.

Luonnonkalakantojen hoitoon rahoitusta osoitettiin muun muassa Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijokien taimenkantojen tilan selvitykseen ja Perämeren taimenkantojen hoitosuunnitelmaan sekä useisiin virtavesikunnostuskohteisiin.

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajankalastuspiireille myönnettiin tukea yleiseen valistustoimintaan sekä nuorison opastamiseen kalastusharrastuksen pariin.

Myönnetyt varat ovat kalastusta harrastavien maksamia kalastonhoitomaksutuloja. Maksu on pakollinen 18 - 64–vuotiaille muussa kalastuksessa kuin pilkkimisessä tai onkimisessa.

Kalastonhoitomaksun maksamalla saa oikeuden kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä koko Suomessa lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita tai muutoin rauhoitettuja alueita. Alle 18-vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä on samat oikeudet ilman maksua. Tietoja kalastusrajoitusalueista löytyy http://kalastusrajoitus.fi  -palvelusta.

Kalastonhoitomaksun voi lunastaa koko kalenterivuodeksi 45 eurolla, seitsemäksi vuorokaudeksi 15 eurolla tai yhdeksi vuorokaudeksi 6 eurolla. Tietoja kalastonhoitomaksun maksamisesta saa nettiosoitteesta: www.kalat.fi

Lisätietoja:

Lapin maakunta: kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, Rovaniemen toimipaikka, puh. 0295 037 046

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat: kalatalousasiantuntija Kalle Torvinen, Kajaanin toimipaikka, puh. 0295 023 589

Ajankohtaista