Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy

Julkaisuajankohta 12.12.2018 14.20
Tiedote

ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019.

Kokouskutsuja julkaistaan 2.1.2019 alkaen, aina vähintään 14 vuorokautta ennen kyseisen kalatalousalueen kokousta ELY-keskuksen verkkosivulla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokouksen alussa osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä sekä valtuus kalatalousalueen jäseneksi.

Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä. Äänimäärä on vesialueen omistajatahojen osalta porrastettu vesialueen hehtaarimäärän mukaan. Lisäksi kokoukseen osallistuvilla kalastusalan järjestöjen edustajilla ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen.

Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous mm. päättää alueen järjestäytymisestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten ELY-keskuksen vahvistettavaksi.

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouspöytäkirjat ovat myös luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilla kokousten jälkeen vähintään kokousta koskevan oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.

ELY-keskusten päätökset 118 kalatalousalueen rajoista joulukuussa 2017 olivat pääsääntöisesti yhteistyöryhmien ehdotusten mukaisia. Alueita määritettäessä otettiin huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Rajoihin vaikuttivat myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat. Kalatalousalueiden rajapäätökset sekä muuta kalatalousalueisiin liittyvää materiaalia on nähtävillä osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet. Kalatalousalueiden rajat näkyvät myös karttapalvelussa (maanmittauslaitos.fi).

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Hannu Salo, [email protected], p. 0295 025 095