Hyppää sisältöön

Forststyrelsens meddelande
Den nya fisketidningen Fena utkommer i maj med fiskekortet bifogat

16.5.2017 11.40
Pressmeddelande

Fena är en ny tidning för den finska fiskaren. Tidningen utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela året. Med tidningen kommer det mycket önskade fiskekortet. Det första numret utkommer 24.5.2017.

I tidningen Fena finns det nyheter och berättelser om fiske – efter att ha läst tidningen känner fiskaren till alla relevanta fiskeregler och kan njuta av sin härliga hobby på ett ansvarligt sätt.

Tidningen är tvåspråkig, på Fenas vändsida finns den finskspråkiga tidningen Suomu. Med tidningen får fiskaren ett fiskekort, som vid kontroll fungerar som bevis över betald fiskevårdsavgift.

Fiskaren får tidningen hemburen på den sista torsdagen månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats. Till exempel, om fiskaren betalar fiskevårdsavgiften i maj kommer tidningen med fiskekortet den sista torsdagen i juni. Utdelningen pågår till oktober. För att få tidningen måste man i samband med betalningen av fiskevårdsavgiften uppge korrekt adress. Tidningen delas endast ut till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela året, inte för ett dygns eller en veckas tillstånd. Tidningen finns inte att köpas som lösnummer.

Teman i första numret av Fena:

  •     Jord- och lantbruksministerns ledare.
  •     Hur används de 8,5 miljoner euro som fiskvårdsavgifterna inbringar?
  •     Gösens och Östersjölaxens skeden under självständiga Finlands tid.
  •     Hurdant är fiskeövervakarens arbete?
  •     Den nationella fiskedagen ordnas redan för 12. gången.
  •     Anvisningar med bilder för hantering av fisk samt recept för sik.
  •     Presentation av Kalat.fi-portalen.
  •     Statistiken avslöjar hur man fiskar i Finland.

Vi önskar att läsarna ger respons på tidningen, så att vi kan utveckla den under kommande år till att bli ännu mer informativ och användbar. Mellan dem som innan slutet av oktober gett respons via webblanketten (www.eraluvat.fi/fena) lottar vi ut fiskerelaterade priser.

TIdningen Fena publiceras av skogs- och lantbruksministeriet, Forststyrelsen, Lapplands, Egentliga Finlands och Norra Savolax närings-, trafik- och miljöcentraler, Naturresursinstitutet, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf, Centralförbundet för Fiskerihushållning och Suomen sisävesiammattikalastajat ry.

Mer information:
Laura Ticklén, redaktionssekreterare, Forststyrelsen
tel. 0206 39 6117;  laura.ticklen(at)metsa.fi

Ajankohtaista