Kalastonhoitomaksuvarojen käyttö

 

Kalastonhoitomaksun maksaminen on hyvä tapa edistää kestävää kalastusta ja hyväkuntoisia kalavesiä. Käytetyillä varoilla hoidetaan muun muassa seuraavia asioita:

  • kalavesien kestävää käyttöä ja hoitoa eli siihen liittyvää suunnittelua, toteutusta, ohjaamista, valvontaa ja kehittämistä
  • kalatalousalueiden toimintaa
  • kalastuksen neuvontapalveluja

Lisäksi ELY-keskus maksaa kerätyistä varoista korvauksia vesialueiden omistajille. Korvauksia maksetaan kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoiminnasta. Korvausten perusteena on vesialueeseen kohdistuva viehekalastuksesta aiheutuva rasitus. ELY-keskukset maksavat korvaukset kalastusalueille, jotka jakavat ne edelleen kalavesien omistajille.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttöä säätelee kalastuslaki.