Kaupallinen kalastus

 

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kaupallisella kalastajalla on joitain vapaa-ajan kalastajista poikkeavia oikeuksia. He voivat myydä saaliista ja saada julkisia tukia. Lisäksi kaupalliset kalastajat voivat käyttää kalastuksessa pyynti - tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä verkkoja ja 100 koukkua koukkupyydyksessä, troolia sekä lohen ja taimenen kalastuksessa isorysää. Vapaa-ajan kalastajia koskeva verkkojen enimmäismäärä (240 metriä) on voimassa vain leveysasteen 67°00`N eteläpuoleisissa vesissä.

Kaupallisen kalastajan tulee rekisteröityä ennen kalastuksen aloittamista mm. ELY-keskuksen ylläpitämään rekisteriin kaupallisista kalastajista. Lisäksi kaupallisen kalastajan tulee rekisteröidä kalastusaluksensa tai -veneensä kalastusalusrekisteriin sekä jättää saalisilmoituksia saaliistaan. Kaupallisia kalastajia koskee myös elintarvikelainsäädäntö, josta tulee mm. velvoitteita alkutuotantoilmoituksen jättämiseen.

Lisätietoja kaupallisesta kalastuksesta:

ELY-keskus

maa- ja metsätalousministeriö

Meri- ja kalatalousrahasto

Suomen Ammattikalastajaliitto

Suomen sisävesiammattikalastajat