Käyttö ja hoito

Suomen vaelluskaloista meritaimen ja järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaisiksi. Erittäin uhanalaisia ovat sisävesien vaellussiiat, ankeriaat sekä taimenet.

Kalalajien ja -kantojen säilymisen turvaamiseksi on laadittu strategioita ja ohjelmia. Suunnitelmallisella ja tehokkaalla hoidolla ja kalastuksen säätelyllä huolehditaan siitä, että kalavarat pysyvät monimuotoisina ja elinvoimaisina.

Kalavesien hoito

Kala- ja rapuvesiä hoidetaan monin eri tavoin kuten säätelemällä kalastusta sekä tekemällä istutuksia ja kalataloudellisia kunnostuksia. Tehdyn työn ansiosta kalastus on aiempaa kestävämpää ja kaloilla on paremmat edellytykset luontaiseen lisääntymiseen.

Valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien avulla varmistetaan kalavarojen kestävä käyttö. Lisäksi ELY-keskukset tuottavat alueellisia suunnitelmia ja selvityksiä.