Lait ja asetukset

 

Kalastuslain avulla pyritään varmistamaan elinvoimaiset kalakannat ja niiden kestävä käyttö.  Lisäksi on tärkeää turvata myös muun vesiluonnon monimuotoisuus.

Kalastuslaki sääntelee kalakantojen hoitoa ja kalatalouden hallintoa sekä kalastusmenetelmiä ja -oikeuksia. Kalastusasetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa pyydyksistä ja pyynnin harjoittamisesta, kalastusalueista, valtion kalavesistä ja kalastuksen valvonnasta.

Elinkeinokalataloudessa erityisesti merialueella suuri osa lainsäädännöstä tulee EU:sta. Kaupallisen kalastuksen säätely merialueilla on Euroopan unionin yksinomaisessa toimivallassa ja kansallisia säännöksiä voidaan antaa ainoastaan unionin säädöksissä olevan valtuutuksen nojalla.

Suomen keskeinen kalastuslainsäädäntö