Kalastus rajajoissa

Kalastaminen rajajoissa poikkeaa muualla maassa kalastamisesta, koska kalastuksesta on usein sovittu naapurimaan kanssa. Rajajokien kalastusta säännellään kansallisen kalastuslainsäädännön lisäksi jokikohtaisilla kalastussäännöillä, jotka ovat valtiosopimuksia toisen valtion kanssa. Kalastussäännöillä varmistetaan arvokkaiden yhteisten kalavarojen säilyminen sekä niiden kestävä käyttö.

Tornionjoki, Tenojoki ja Näätämöjoki

Suurimmat rajajoet ovat Suomen ja Ruotsin rajalla Itämereen laskeva Tornionjoki ja Suomen ja Norjan rajalla Jäämereen laskeva Tenojoki. Lisäksi Suomesta Norjaan ja Jäämereen laskevalla Näätämöjoella on oma kalastussääntönsä. Venäjän rajalla ei ole yhteisiä kalastussääntöjä.

Suomen kalastuslainsäädäntö on voimassa niiltä osin rajajoissa kun se ei ole ristiriidassa kalastussäännön kanssa. Rajajoissa saattaa olla yleiskalastusoikeuksia rajoittavia kalastusmääräyksiä saattaa olla rajajoissa. Kaikki rajajoet ovat vaelluskalavesistöjä, joissa on rajoitettu kalastuslailla onkimista, pilkkimistä ja kalastonhoitomaksun oikeuttavaa viehekalastusta. Rajajokien kalastussäännöt tulee aina tarkistaa ennen kalaan lähtemistä.

Lisätietoja rajajokien kalastuksesta löytyy Lapin ELY-keskuksen sekä Metsähallituksen sivuilta:

Tornionjoki

Tenojoki

Näätämöjoki