Rauhoitusajat ja pyyntimitat

 

Kalastuslaki velvoittaa pitämään huolta kalakantojen tilasta. Tämä tapahtuu parhaiten pyyntimittojen ja rauhoitusaikojen avulla. Tavoitteena on edistää elinvoimaisia kalakantoja ja turvata vesiluonnon monimuotoisuus. Kalojen pyyntimitoista ja rauhoitusajoista säädetään kalastusasetuksessa.

Kaloille on säädetty alin tai ylin pyyntimitta. Uhanalaiset kalakannat on rauhoitettu pyynniltä kokonaan. Tällaisia kalakantoja ovat muun muassa harjus meressä ja luonnonkudusta peräisin oleva taimen eteläisessä Suomessa. Lohen ja järvilohen vapaa-ajan kalastukseen on määrätty kalastaja- ja vuorokausikohtaiset saaliskiintiöt.

Paikalliset kalastusrajoitukset

Rauhoituksissa ja pyyntimitoissa on huomioitu maan eri osien vesistöjen ja kalakantojen erot. Paikallisesti voidaan asettaa kalastusasetusta tiukempia kalastusrajoituksia, jos se on tarpeen kalakantojen suojelemiseksi. Valtakunnallisia pyyntimittoja korkeammista tai matalammista pyyntimitoista määräävät ELY-keskukset. Ne voivat myös rajoittaa tai kieltää kalastuksen alueellisesti, rajoittaa pyydysten määrää sekä asettaa saaliskiintiöitä tietyn kalalajin tai -kannan suojelemiseksi.

Kaikki kalastusrajoitukset löytyvät osoitteesta kalastusrajoitus.fi. ELY-keskuksilla on myös mahdollisuus tiukentaa tai poikkeusluvalla löysentää alueellisesti kalojen rauhoitusaikoja.

Selvennyksiä kalojen rauhoitusaikoihin ja pyyntimittoihin (kartta)

Kalojen pyyntimitat ja rauhoitukset Vuoksen vesistöalueella

Pyyntimitat ja saaliskiintiöt

Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.

Kalalaji Pyyntimitta (alin pyyntimitta jos ei ole muuta mainittu)
Lohi

60 cm, leveyspiirin 63°30’N pohjoispuolella Perämeressä 50 cm

Kiintiö vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Järvilohi       

60 cm, rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Kiintiö vapaa-ajankalastuksessa 1 rasvaeväleikattu lohi /vrk/hlö Vuoksen vesistössä

Taimen

Rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan Suomenlahdella ja sisävesissä leveyspiirin 64°00’N eteläpuolella. Rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan kaikilla merialueilla vuodesta 2019.
 
Rasvaevällisen pyyntimitta leveyspiirien 64°00’N ja 67°00’N välissä olevissa sisävesissä 60 cm. Suomenlahden ulkopuolisella merialueella 60 cm vuoden 2018 loppuun saakka.
 
Rasvaevällisen pyyntimitta leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 50 cm
 
Rasvaevätön 50 cm

Enintään 45 cm, jos pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä

Nieriä Inarinjärvessä 45 cm
 
Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Muualla Vuoksen vesistössä 60 cm.
Kuha 42 cm
Harjus

 

35 cm, leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 30 cm, meressä rauhoitettu kokonaan
 


Rauhoitusajat

Kalalaji Rauhoitusaika 1.1. 2016 alkaen
Lohi ja taimen Rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Järvilohi Rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.–30.11. Rasvaevätön rauhoitettu 1.6.–31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.
Nieriä Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11.
Harjus Rauhoitettu leveyspiirin 67°00’N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.–31.5.
Siika Rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Nahkiainen 1.4.–15.8.
Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu 1.11.–21.7. klo 12