Kalatalouden Keskusliitto tiedottaa
Fisketillstånden i skick så att inte fiskeövervakaren överraskar på sommarlovet

Utgivningsdatum 14.6.2017 14.42
Pressmeddelande

Många som fiskar sporadiskt lämnar ofta fiskevårdsavgiften obetald. Det är ändå lätt att se till att fisketillstånden är i skick. Det lönar sig att betala fiskevårdsavgiften, eftersom man med de influtna pengarna bland annat finansierar fiskevård.

För mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla behövs inget tillstånd. För alla övriga fiskeformer måste 18–64-åringar betala fiskevårdsavgift, påminner Centralförbundet för Fiskerihushållning. Med fiskevårdsavgiften får man fiska med ett spö så gott som i hela landet. För fiske med fler än ett spö, fiske med stående bragder så som nät och katsa eller kräftmjärdar måste man förutom fiskevårdsavgift också ha tillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften är 39 € per kalenderår, 12 € för sju dygn och 5 € för ett dygn. Fiskevårdsavgiften kan betalas i nätbutiken Eräluvat.fi, via servicenumret 020 69 2424 eller i R-kiosken. Kvitto över erlagd avgift ska alltid medhas vid fiske.

Man får inte fiska på fredade områden, specialfiskeplatser som kräver ett separat tillstånd, eller i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Fiskeförbudsområdena hittas i nättjänsten Kalastusrajoitus.fi.

Fiskevårdsavgiften befrämjar fiske

Med de medel som inflyter från fiskevårdsavgifterna beviljar man pengar för planering och förverkligande av fiskevård, rådgivningstjänster, fiskerelaterade projekt, fiskeövervakning samt som ersättning till vattenägarna för att deras fiskevatten används.

Mera information om fisketillstånd: www.ahven.net och www.eraluvat.fi

Mer information om fiske: www.kalat.fi och www.kalastusrajoitus.fi Fråga om fisketillstånd:

Fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tfn (09) 6844 5922

Forststyrelsens servicenummer tel. 020 69 2424

Ajankohtaista