8,6 miljoner euro ackumulerades i fiskeavgift

Utgivningsdatum 6.3.2019 11.02 | Publicerad på svenska 6.3.2019 kl. 12.15
Pressmeddelande

Ifjol löstes ut 241 289 stycken fiskevårdsavgifter av vilka 174 324 stycken bestod av årsavgifter. Det ackumulerades totalt 8,6 miljoner euro i avgifter som används till fiskevård.

Antalet sålda avgifter minskade med 15 000 stycken, men det ackumulerade beloppet ökade med cirka en halv miljon. Det ökade beloppet beror på att riksdagen höjde priset på fiskevårdsavgiften från 39 euro till 45 euro. Fiskevårdsavgiften för sju dygn kostar 15 euro och sex euro för ett dygn.

Medlen anvisas enligt fiskelagen till kostnader för fritidsfiske och vård av fiskevatten, fiskeriområdernas verksamhet, fiskerirådgivningstjänster, ersättningar som betalas till ägare av vattenområden och kostnader som orsakas av uppbärandet av avgifter.

Fiskevårdsavgiften samlas in av Forststyrelsen, som konterar medlen vidare till jord- och skogsbruksministeriet. Alla fiskare i åldern 18–64 år ska betala fiskevårdsavgift, utom om de som fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla.

Avgiften kan betalas via Forststyrelsens webbutik Eräluvat.fi, via Forststyrelsens servicenummer 020 69 2424 eller på R-kioskerna.

År 2019 inleddes med fart

År 2019 har fiskevårdsavgifter skaffats i tydligt livligare takt än året innan. I januari hade man löst ut över 17 000 fiskevårdsavgifter, dvs. 5 500 fler än samma tid året innan.

Fiskevårdsavgifter 2017 och 2018

  2017 2018
År 192 891     174 324
7 dygn 36 364 34 575
1 dygn 26 749   32 390
€    8,1 M€  8,6 M€


Ytterligare information:

Eräluvat.fi - fiskevårdsavgift
överinspektör Mika Laakkonen, Forststyrelsen, 040 589 7559
kommunikationschef Aku Ahlholm 040 4814890
e-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi