Laxfiskarnas höstfredning kräver aktiv fiskeövervakning

Utgivningsdatum 5.9.2017 12.15
Pressmeddelande

Laxfiskarnas höstfredning i åar, älvar, forsar och strömdrag börjar idag 1.9 och slutar den 30.11. Med fredningen vill man trygga de höstlekande laxfiskarnas fortplanting. Laxfiskarna är nu sårbara för tjuvfiske då de i stora mängder söker sig till sina lekområden.

Laxfiskarnas höstfredning som inleddes idag gäller öring, lax, sik och röding. Undantaget är insjölaxen, vars fredningstid började redan den 1.8. Därtill påminner Centralförbundet för Fiskerihushållning om att nätfiske är förbjudet i vattendrag för vandringsfisk under tiden 15.8–30.11. I havet närmare än 1 km från mynningen till vattendrag med vandringsfisk är nätfiske förbjudet under tiden 15.8–31.10.

Fiskarnas fortplantning måste skyddas

Fiskeövervakaren skyddar fiskstammarna. Centralförbundet för Fiskerihushållning uppmanar Finlands över tretusen fiskeövervakare att vara ute i fält under höstfredningen. Då fisken leker är den som sårbarast – och samtidigt hela fiskstammen, konstaterar man på Centralförbundet.

Fiskeövervakarna är experter på sina egna övervakningsområden. Vi vill påminna övervakarna och andra som rör sig i naturen om hur viktig fiskeövervakningen är. Låt oss ge tjuvfiskarna budskapet att deras förehavanden är under lupp.

Tilläggsuppgifter:
Förbundschef Risto Vesa, tel. (09) 6844 5917
Informatör Tapio Gustafsson, tel. (09) 6844 5914

Ajankohtaista