Användning av fiskevårdsavgiftsmedel

 

Att betala fiskevårdsavgiften är ett bra sätt att bidra till hållbart fiske och välskötta fiskevatten.  Medlen används bl.a. för följande:

  • hållbar användning och vård av fiskevattnen, dvs. därtill hörande planering, genomförande, styrning, utveckling och övervakning
  • fiskeriområdenas verksamhet
  • fiskerirådgivningstjänster

NTM-centralen betalar därtill ersättningar till ägare av vattenområden. Ersättningar betalas för allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och för fiskeguideverksamheten. Ersättningsgrunden är den belastning på vattenområdet som följer av handredskapsfisket. NTM-centralerna betalar ut ersättningarna till fiskeområdena som delar vidare dem till vattenägarna.
Lagen om fiske reglerar användningen av dessa medel.