Blanketter

Här hittar du länkar till blanketter, ansökningar och anmälningar. Länkarna leder direkt till suomi.fi och yrityssuomi.fi. Vissa ärenden kan skötas helt elektroniskt.


Blanketter som gäller fritidsfisker

Blanketter som gäller fiskerinäring

E-tjänst

Vattenområdets ägare

Vattenområdesägaren ska lämna kontaktinformationen till fiskeriområdet, Lantmäteriverket och regionförvaltningsverket:

Utplantering av fisk

Tjänst för anmälan om utplanteringar