Fiskevårdsavgift

Alla fiskare i åldern 18 – 64 år betalar en fiskevårdsavgift. När du fiskar ska du ha med dig intyget över att du betalat fiskevårdsavgiften. På uppmaning ska du vissa upp intyget för fiskeövervakaren eller den övervakande myndigheten. 

Med vilka fångstredskap får jag fiska gratis?

Att meta, pilka och fiska med strömmingshäckla hör till de allmänna fiskerättigheterna och är avgiftsfria. 

När behöver jag ett särskilt tillstånd?

När du fiskar i strömvatten eller på särskilda fiskeplatser behöver du ett tillstånd av vattenområdets ägare.  Ett sådant tillstånd behöver du också när du fiskar med fångstredskap, flera spön eller när du fångar kräftor.

Var får jag inte fiska?

Fiskevårdsavgiften ger inte rätt till spöfiske i alla vatten. Trots att du betalat fiskevårdsavgiften, får du inte fiska i fredade vattenområden, på särskilda fiskeplatser som kräver ett separat tillstånd eller i fors- och strömvatten med vandringsfisk.

Fiskevårdsavgiften ger inte rätt att fiska på Åland som har egen fiskelagstiftning.  

Lokalt kan man bestämma om strängare fiskebegränsningar än vad bestämmelserna i förordningen om fiske förutsätter om det är nödvändigt med tanke på att skydda fiskbestånden. Du får inte fiska på platser där det med stöd av föreskrifter är förbjudet att fiska, t.ex. i de förbudsområden som NTM-centralen har fastställt. NTM-centralerna får begränsa eller förbjuda fisket regionalt, begränsa antalet fiskeredskap och fastställa fångstkvoter för att skydda en viss fiskart eller ett visst fiskbestånd.  

Alla fiskeförbudsområden hittar du på Kalastusrajoitus.fi.

Varför ska jag betala fiskevårdsavgift?

Fiskevårdsavgiften innebär en satsning på naturen. Inkomsten från tillstånden använder man för att vårda fiskevattnen och säkra fiskemöjligheterna. Ansvaret för användningen av medlen hör till jord- och skogsbruksministeriet. Mer information om fiskevårdsavgiften finns på ministeriets webbsidor.

Hur betalar jag avgiften?

Forststyrelsen tar ut fiskevårdsavgiften och säljer fisketillstånd. Du kan betala avgiften på eraluvat.fi eller i R-kiosker, Forststyrelsens naturcenter och via telefontjänsten på numret 020 69 2424. Tjänsten, som är avgiftsfri, är öppen vardagar kl. 9-16.

R-kiosken tar ut en liten expeditionsavgift för tillståndsförsäljningen.

Läs mer på Forststyrelsens sidor.