Forskning och uppföljning av fiskbestånd

 

Forskning och uppföljning av fiskebestånd sköts av bl.a. Naturresursinstitutet, universitet och privata forskningsinstitut. Detta är ett viktigt arbete som säkrar ett hållbart fiske och ser till att fisket inte riskerar fiskarnas naturliga livscykel eller naturens biologiska mångfald.

Forskarna söker lösningar som ska bl.a. återställa vandringsfiskarnas yngelproduktion i utbyggda älvar. Andra aktuella forskningsområden är t.ex. vård av fiskbestånd i eutrofierade sjöar, kartläggning av fiskarnas lekområden och resurseffektiv användning av vattenområden.

Naturresursinstitutet följer också på många sätt upp fiskebeståndens och fiskevattnens tillstånd och de faktorer som inverkar på dem. Uppföljningsmetoderna vidareutvecklas kontinuerligt i internationellt samarbete.