Betala fiskevårdsavgiften

Avgiften ger dig rätt till handredskapsfiske med ett spö i nästan hela landet. Du behöver inte betala avgiften om du fiskar endast med metspö, pilk eller strömmingshäckla.

eraluvat.fi

 

 

 

Kalastusrajoitus.fi

Var och när får jag fiska? Det får du bäst reda på när du går in på adressen kalastusrajoitus.fi. Där hittar du information om de vattenområden där rätten till mete, pilkfiske och handredskapsfiske är begränsad. 

kalastusrajoitus.fi