Blanketter

 

Här hittar du länkar till blanketter, ansökningar och anmälningar. Länkarna leder direkt till suomi.fi och yrityssuomi.fi. Vissa ärenden kan skötas helt elektroniskt.


Blanketter som gäller fritidsfisket

Elinkeinokalatalouden lomakkeet

E-tjänst

Vattenområdets ägare

Vattenområdesägaren ska lämna kontaktinformationen till fiskeriområdet, Lantmäteriverket och regionförvaltningsverket:

Utplantering av fisk

Tjänst för anmälan om utplanteringar