Övervakning

 

Övervakarna ska se till att fisk- och kräftbestånden används på ett hållbart sätt och att fiskebestämmelserna och -föreskrifterna följs samt att de som fiskar har de tillstånd de behöver.

Fiskarens skyldigheter

Fiskaren ska ha med sig kvitton på de betalda fisketillstånden. På begäran ska tillstånden visas upp för den fiskeövervakande myndigheten eller fiskeövervakaren. Fiskaren ska också vid behov lämna ut sitt namn, kontaktinformation och personnummer, eller om ett sådant inte finns, födelsedatum och nationalitet till fiskerimyndigheten eller fiskeövervakaren.  

Fiskeövervakaren ska ha ett fiskeövervakarkort som övervakaren på begäran måste visa upp för fiskaren.

Vem övervakar fisket?

Utöver fiskeövervakarna övervakas fisket av polisen, tullen, fiskerimyndigheterna, Gränsbevakningsväsendet och Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare.

En fiskeövervakare ska avlägga ett prov för fiskeövervakare och godkännas för uppgiften av NTM-centralen. Vidare krävs det en fullmakt av fiskeområdet, delägarlaget, vattenområdets ägare eller innehavaren av fisketillståndet.