Vård och användning

Havsöring och insjölax är klassificerade som akut hotade. Vandringssik, nejonöga och öringar i insjövattnen är starkt hotade.

Strategier och program har tagits fram för att bevara dessa fiskarter och -bestånd. Genom systematisk och effektiv vård och fiskereglering vill man bevara fiskeresursernas mångfald och livskraft.

Vård av fiskevatten

Fiske- och kräftvattnen sköts på många olika sätt, t.ex. genom fiskereglering, utplanteringar och fiskeriekonomiska restaureringar. Till följd av detta arbete är fisket hållbarare än tidigare och fiskarna har bättre förutsättningar till en naturlig livscykel.

De nationella planerna för vård av fiskeresurserna tryggar en hållbar användning av dem.  NTM-centralerna arbetar också fram regionala planer och utredningar.