Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Ylitarkastaja Pekka Alhojärvi
Maa- ja metsätalousministeriö, tieto- ja tutkimusyksikkö
pekka.alhojarvi(at)mmm.fi

Rekisterinpitäjä

Maa- ja metsätalousministeriö, PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo(at)mmm.fi, p. 0295 16 2200

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä. 

Rekistereiden sisältämät henkilötiedot on koottu palvelukohtaisesti tämän sivun loppuun.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

Oikeus tarkistaa omat tiedot
Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä tietopyynnön sähköpostitse ministeriön kirjaamoon tai käyttämällä verkkolomaketta.
Lomake EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön tekemiseksi
Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo(at)mmm.fi, p. 0295 16 2200

Tietojen oikaiseminen tai täydennys
Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Käsittelyn rajoittaminen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo(at)mmm.fi, p. 0295 16 2200

Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuoja.fi

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

Palvelu Tallennetut tiedot

Blogikommentointi

sähköpostiosoite
nimi
organisaatio


 


 


Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

  • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
  • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi.