Kalakantojen tutkimus ja seuranta

 

Kalakantojen seurantaa ja tutkimusta hoitaa muun muassa Luonnonvarakeskus, yliopistot sekä yksityiset tutkimuslaitokset. Tämä on tärkeää työtä, jonka avulla varmistetaan kestävä kalastus ja se, ettei kalastus uhkaa kalojen luontaista lisääntymistä tai luonnon monimuotoisuutta.

Tutkimuksen avulla haetaan muun muassa ratkaisuja vaelluskalojen luonnonpoikastuotannon elvyttämiseen rakennetuissa jokivesistöissä. Muita ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi kalakantojen hoito rehevöityneissä järvissä, kalojen poikatuotantoalueiden kartoittaminen sekä vesialueiden resurssitehokas käyttö.

Luonnonvarakeskus seuraa myös monipuolisesti kalakantojen ja kalavesien tilaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Seurantamenetelmiä kehitetään jatkuvasti kansainvälisenä yhteistyönä. Kala-aiheisia julkaisuja ja tutkimusta löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Kalahavainnot.fi

Luonnonvarakeskuksen verkkopalvelussa voit tutustua Suomen kala- ja rapulajien esiintymishavaintoihin sekä ilmoittaa omat havaintosi. Tietoja käytetään kalakantojen hoidon ohjaukseen sekä Suomen lajien uhanalaisuuden arviointiin. Samalla sivustolla tarjotaan myös kattavasti tietoa Suomen kala- ja rapulajeista kuten niiden tuntomerkeistä, ravinnosta ja kasvusta. 

www.kalahavainnot.fi