Valvonta

 

Kalastuksen valvonta on tärkeä keino varmistaa, että kala- ja rapukantoja käytetään kestävästi. Valvojat varmistavat, että kalastusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan, ja että kalastavilla henkilöillä on asianmukaiset luvat.

Kalastajan velvoitteet

Kalastajan on pidettävä mukanaan tositteita maksetuista kalastusluvista. Luvat on vaadittaessa näytettävä kalastusta valvovalle viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Kalastajan on myös tarvittaessa annettava kalatalousviranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus tai ja sen puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus.

Kalastuksenvalvojalla on puolestaan oltava kalastuksenvalvojakortti, joka hänen on pyydettäessä esitettävä kalastajalle.

Ketkä kalastusta valvovat?

 Kalastuksenvalvojien lisäksi kalastusta valvoo poliisi, tulli, kalastusviranomaiset, rajavartiolaitos ja Metsähallituksen erätarkastajat.

Kalastuksenvalvoja suorittaa kalastuksenvalvojan kokeen, ja hänet hyväksyy tehtävään ELY-keskus. Lisäksi tehtävä edellyttää valtuutusta kalastusalueelta, osakaskunnalta, vesialueen omistajalta tai kalastusoikeuden haltijalta.
 

Kuka valvoo kalavesiämme?

 
 

Kalastuksenvalvojat avustavat poliisia ja muita viranomaisia kalastuslupien ja kalastusta koskevien säännösten valvonnassa. Valvojien työhön voit tutustua katsomalla kaksiosaisen Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat videosarjan. Sarjan ensimmäinen jakso löytyy osoitteesta https://youtu.be/BtpvL3Zf5ok.